Tình hình hoạt động của Công ty phát hành biểu mẫu thống kê

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã dần từng bước hoàn thiện mình. Thực tế những năm qua Công ty luôn hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời đời sống cán bộ nhân viên được cải thiện theo từng năm. Đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện tăng dần theo từng năm. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đó còn có nhiều khó khăn như yêu cầu về tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, chất lượng tài sản cố định ngày càng xuống cấp, lạc hậu so với trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay. Trước tình hình đó, Công ty phải có các biện pháp vươn lên, đề ra các bước đi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn để có thể đứng vững trên thị trường ngày càng sôi động và phức tạp.

Có được những thành tựu như vậy, bên cạnh sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc còn có sự đóng góp không nhỏ của bộ máy tài chính. Phòng quản lý tài chính đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác quản lý tập trung, đưa ra được các ý kiến kịp thời giúp cho Ban giám đốc có những quyết định sáng suốt cho quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức một cách khoa học, hợp lý đã nâng cao được năng suất lao động, bảo đảm cập nhật số liệu chính xác, kịp thời nhằm đưa ra các thông tin tốt cho công tác quản lý tại Công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY