Tình hình hoạt động của Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt nam

I. Đánh giá tổng thể đơn vị thực tập 1

1. Giới thiệu chung về cơ quan thực tập. 1

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2000-2001. 3

1. Bối cảnh chung của năm 2001 3

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2001. 4

2.1. Các chi tiêu tổng hợp. 4

2.2 Sản phẩm chủ yếu. 5

2.3. Xuất khẩu. 5

2.4. Công tác thị trường. 5

2.5. Công tác tài chính - kế toán 6

2.6 Công tác nghiên cứu phát triển (R&D) và quản lý nâng cao chất lượng Sản phẩm. 7

2.7 Tình hình các liên doanh. 8

2.8. Đầu tư – Xây dựng cơ bản 8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY