Tình hình hoạt động của Công ty kính Kỳ Anh

Lời mở đầu.1

Phần I Giới thiệu về công ty kính Kỳ Anh. 2

1. Sơ lược về lịch sử ra đời của công ty kính Kỳ Anh.2

2. Sản phẩm kinh doanh.3

3. Cơ cấu tổ chức. 4

4. Tình hình kinh doanh qua các thời kỳ. 4

Phần II Đánh giá năng lực kinh doanh của công ty. 5

1. Năng lực tài chính. 5

2. Năng lực lao động. 8

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật.10

4. Năng lực tổ chức quản lý.10

5. Năng lực thông tin.11

Phần III Thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing của công ty kính Kỳ Anh.12

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty kính Kỳ Anh.12

2. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty kính Kỳ Anh.13

2.1 Tổ chức bộ máy.14

2.2 Chiến lược Marketing.14

2.3 Hoạt động nghiên cứu thị trường.15

2.4 Chính sách Marketing – mix. 15

a. Chính sách sản phẩm.15

b. Chính sách giá cả. 19

c. Chính sách phân phối. 22

d. chính sách xúc tiến hỗn hợp. 24

PhầnIV. Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế của việc ứng dụng Marketing trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. 25

1. Những tồn tại của việc ứng dụng Marketing trong hoạt động kinh doanh.25

2. Nguyên nhân cơ bản của việc thực hiện chính sách marketing- mix trong công ty. 26

Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY