Hỗn hợp khí gồm 30% thể tích C2H4 và 70% thể tích O2 (lượng mới trộn với lượng hồi lưu) đưa vào thiết bị phản ứng (1) làm việc ở t0 = 100 3000C, p= 30atm . Sản phẩm tạo thành gồm có Vinyl Axetat, CH3CHO, H2O, CH3COOH và hỗn hợp O2 - C2H4 được đưa ra khỏi thiết bị phản ứng (1) và vào thiết bị ngưng tụ (1), sau đó được đưa vào thiết bị phân ly (3). Phần hỗn hợp khí hồi lưu sẽ được dẫn qua tháp hấp thụ (5) và tháp nhả thụ (6) để loại bỏ khí CO2, còn phần hỗn hợp lỏng sẽ được đưa vào tháp (8) để tách CH3COOH và lượng CH3COOH này sẽ được hồi lưu trở lại thiết bị phản ứng (1). Hỗn hợp lỏng sau khi tách khỏi tháp (8) được đưa tháp (9) để tách CH3CHO. Hỗn hợp sau khi tách ra khỏi tháp (9) gồm 2 phần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY