Tìm hiểu về công tác kế hoạch tại Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Lời nói đầu

Phần I: Báo cáo tìm hiểu về TCT BC VT - Việt Nam

I. Chức năng nhiệm vụ TCT BC VT Việt Nam

1. Tổng quan về ngành bưu điện

2. Chức năng nhiệm vụ của TCT BCVT Việt Nam

II. Chức năng nhiệm vụ của ban KH - TCT BC VT Việt Nam

1. Chức năng nhiệm vụ của ban kế hoạch

1.1. Vị trí của ban kế hoạch

1.2. Chức năng của ban kế hoạch

2. Tổng quan hoạt động của ban kế hoạch

2.1. Các hoạt động của ban kế hoạch

2.2. Cơ chế hoạt động của ban kế hoạch

Phần II: Công tác kế hoạch tại TCTBC VT Việt Nam

I. Cơ chế kế hoạch của TCT BC VT Việt Nam

1. Cơ chế kế hoạch của TCT BC VT Việt Nam

2. Kế hoạch hoá của TCT

II. Đánh giá cơ chế kế hoạch hiện hành của TCTBC VT Việt Nam

1. Đánh giá chung

2. Đánh giá cơ chế kế hoạch của khối HTPT

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY