Tìm hiểu về công nghệ tổng hợp VA từ etylen (Hoechst - Bayer)

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I. 3

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VA 3

A- Tính chất hoá-lý của nguyên liệu và sản phẩm. 3

I. Tính chất lý học và hoá học của axetylen : C2H2 3

1. Tính chất vật lý. 3

2. Tính chất hoá học. 3

3. Sản xuất axetylen. 5

II. Tính chất vật lý và hoá học của axit axetic : CH3COOH. 6

1. Tính chất vật lý của CH3COOH. 6

2. Tính chất hoá học. 6

3. Sản xuất axit axetic. 7

III. Tính chất vật lý - hoá học của vinyl axetat. 7

1. Tính chất vật lý. 7

2. Tính chất hoá học. 8

3. Tình hình sản xuất vinyl axetat trên thế giới và ứng dụng. 10

B- Quá trình tổng hợp Vinyl axetat. 10

I. Khái niệm chung. Error! Bookmark not defined.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp VA từ C2H2 và CH2COOH trong pha khí. 11

1. Ảnh hưởng của xúc tác. 11

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 11

3. Tỷ lệ mol giữa C2H2 và CH3COOH. 12

4. Ảnh hưởng của mức độ chuyển hoá CH3COOH. 12

III. Các phản ứng xảy ra trong quá trình trùng hợp VA. 13

IV. Động học của quá trình tổng hợp VA. 13

V. Xúc tác của quá trình tổng hợp VA. 14

VI. Cơ chế phản ứng. 15

VII. Phương pháp tách sản phẩm. 15

VIII. thiết bị chính (thiết bị phản ứng). 15

C- Phương pháp tổng hợp vinyl axetat. 17

I. Công nghệ tổng hợp vinyl axetat từ axetylen và axit axetic. 17

1. Quá trình tổng hợp VA từ C2H2 và Ch3COOH trong pha lỏng. 17

2. Công nghệ sản xuất VA trong pha khí. 17

II. Tổng hợp VA từ etylen (C2H4). 20

1. Công nghệ tổng hợp VA từ C2H4 và CH3COOH trong pha lỏng xúc tác của quá trình là PdCl2 , CuCl2. 21

2. Công nghệ tổng hợp VA từ C2H4 trong pha khí. 22

III. Giới thiệu thêm về sơ đồ công nghệ tổng hợp VA từ etylen (Hoechst - Bayer). 23

IV. Một số phương pháp điều chế VA khác. 27

PHẦN II 29

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 29

I. Thuyết minh dây chuyền sản xuất. 29

II. Tính cân bằng vật chất. 30

1. Tính lượng vật chất vào thiết bị phản ứng. 31

2. Tính lượng tạp chất mang vào. 34

3. Tính lượng tạp chất ra khỏi thiết bị phản ứng. 34

III. Cân bằng nhiệt lượng. 35

1. Nhiệt lượng mang vào thiết bị. 35

2. Nhiệt lượng ra khỏi thiết bị . 38

IV. Tính thiết bị phản ứng. 41

1. Tính thể tích cấp xúc tác. 42

2. Tính kích thước thiết bị. 44

3. Tính chiều dày của thân thiết bị phản ứng. 46

4- Tính đáy, nắp và chọn bích cho thiết bị: 48

V. Tính chọn thiết bị phụ. 53

1. Chọn bơm. 53

2. Chọn máy nén. 54

PHẦN III 56

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHÂN XƯỞNG. 56

I. Mục đích. 56

II. Công tác bảo đảm an toàn lao động. 56

1. Công tác giáo dục tư tưởng. 56

2. Trang bị phòng hộ lao động. 56

3. Các biện pháp kỹ thuật. 56

III. Công tác vệ sinh lao động. 57

1. Hệ thống thông gió. 57

2. Hệ thống chiếu sáng. 57

3. Hệ thống vệ sinh cá nhân. 57

MỤC LỤC 65

LỜI KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY