Tìm hiểu về các loại tảo

MỤC LỤC. Tiêu đề TrangLỜI CẢM ƠN 3Mục lục 4Phần 1. mở đầu. 71. ĐẶT VẤN ĐỀ 72. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 73. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 74. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 75. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 86. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8PHẦN 2. NỘI DUNG 9Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẢO 9Chương 2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TẢO 122.1. TẢO LAM CYANOPHYTA 122.1.1. Đặc điểm cơ thể 122.1.2. lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 122.1.3. Chất dự trữ. 132.2. TẢO LỤC TIỀN NHÂN PROCLOROPHYTA 142.2.1. Đặc điểm cơ thể. 142.2.2. Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 14 2.2.3. Chất dự trữ. 152.3. TẢO XANH GLAUCOPHYTA 152.3.1. Đặc điểm cơ thể. 152.3.2 Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 162.3.3. Chất dự trữ. 172.4. TẢO ĐỎ RHODOPHYTA 172.4.1. Đặc điểm hình thái. 182.4.2. Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 182.4.3. Chất dự trữ. 202.5. TẢO SILIC BACILLARIOPHYCEAE. 202.5.1. Đặc điểm hình thái 202.5.2. Lục lạp và sắc tố. 202.5.3. Chất dự trữ. 212.6. TẢO NÂU PHAEOPHYTA. 212.6.1. Đặc điểm hình thái. 212.6.2. Lục lạp và sắc tố. 212.6.3. Chất dự trữ. 232.7. TẢO HAI ROI LÔNG CRYTOPHYTA 232.7.1. Đặc điểm hình thái. 232.7.2. Lục lạp và sắc tố. 232.7.4. Chất dự trữ. 252.8. TẢO GIÁP DINOPHYTA. 252.8.1. Đặc điểm hình thái. 252.8.2. Lục lạp và sắc tố. 252.8.3. Chất dự trữ. 272.9. TẢO MẮT. 272.9.1. Đặc điểm hình thái 272.9.2. Lục lạp và sắc tố. 272.9.3. Chất dự trữ. 282.10. TẢO LỤC CHLOROPHYTA. 282.10.1. Đặc điểm hình thái. 282.10.2. Lục lạp và sắc tố. 282.10.3. Chất dự trữ. 29Chương 3. SỰ SINH SẢN CỦA TẢO 303.1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 303.2. SINH SẢN SINH DƯỠNG 303.3. SINH SẢN VÔ TÍNH. 313.4. SINH SẢN HỮU TÍNH. 323.4.1. Các hình thức sinh sản hữu tính. 323.4.2. Sinh sản hữu tính ở một số loài Tảo. 343.4.2.1. Tảo nâu: 343.4.2.2. Tảo lục: 353.4.2.3. Tảo đỏ: 36Chương 4. VÒNG ĐỜI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 374.1. VÒNG ĐỜI. 374.1.1. Đặc điểm chung. 374.1.2. Vòng đời của một số đại diện. 374.1.2.1.Tảo nâu 374.1.2.2.Tảo lục 404.1.2.3.Tảo đỏ: 414.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN VÒNG ĐỜI CỦA TẢO. 424.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 424.2.2. Chất lượng và cường độ ánh sáng. 434.2.3. Quang chu kì. 43PHẦN 3. KẾT LUẬN 46PHẦN 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC.

Tiêu đề Trang

LỜI CẢM ƠN 3

Mục lục 4

Phần 1. mở đầu. 7

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 7

2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 7

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 7

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8

6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8

PHẦN 2. NỘI DUNG 9

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẢO 9

Chương 2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TẢO 12

2.1. TẢO LAM CYANOPHYTA 12

2.1.1. Đặc điểm cơ thể 12

2.1.2. lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 12

2.1.3. Chất dự trữ. 13

2.2. TẢO LỤC TIỀN NHÂN PROCLOROPHYTA 14

2.2.1. Đặc điểm cơ thể. 14

2.2.2. Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 14

2.2.3. Chất dự trữ. 15

2.3. TẢO XANH GLAUCOPHYTA 15

2.3.1. Đặc điểm cơ thể. 15

2.3.2 Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 16

2.3.3. Chất dự trữ. 17

2.4. TẢO ĐỎ RHODOPHYTA 17

2.4.1. Đặc điểm hình thái. 18

2.4.2. Lục lạp (chloroplast) và sắc tố. 18

2.4.3. Chất dự trữ. 20

2.5. TẢO SILIC BACILLARIOPHYCEAE. 20

2.5.1. Đặc điểm hình thái 20

2.5.2. Lục lạp và sắc tố. 20

2.5.3. Chất dự trữ. 21

2.6. TẢO NÂU PHAEOPHYTA. 21

2.6.1. Đặc điểm hình thái. 21

2.6.2. Lục lạp và sắc tố. 21

2.6.3. Chất dự trữ. 23

2.7. TẢO HAI ROI LÔNG CRYTOPHYTA 23

2.7.1. Đặc điểm hình thái. 23

2.7.2. Lục lạp và sắc tố. 23

2.7.4. Chất dự trữ. 25

2.8. TẢO GIÁP DINOPHYTA. 25

2.8.1. Đặc điểm hình thái. 25

2.8.2. Lục lạp và sắc tố. 25

2.8.3. Chất dự trữ. 27

2.9. TẢO MẮT. 27

2.9.1. Đặc điểm hình thái 27

2.9.2. Lục lạp và sắc tố. 27

2.9.3. Chất dự trữ. 28

2.10. TẢO LỤC CHLOROPHYTA. 28

2.10.1. Đặc điểm hình thái. 28

2.10.2. Lục lạp và sắc tố. 28

2.10.3. Chất dự trữ. 29

Chương 3. SỰ SINH SẢN CỦA TẢO 30

3.1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 30

3.2. SINH SẢN SINH DƯỠNG 30

3.3. SINH SẢN VÔ TÍNH. 31

3.4. SINH SẢN HỮU TÍNH. 32

3.4.1. Các hình thức sinh sản hữu tính. 32

3.4.2. Sinh sản hữu tính ở một số loài Tảo. 34

3.4.2.1. Tảo nâu: 34

3.4.2.2. Tảo lục: 35

3.4.2.3. Tảo đỏ: 36

Chương 4. VÒNG ĐỜI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 37

4.1. VÒNG ĐỜI. 37

4.1.1. Đặc điểm chung. 37

4.1.2. Vòng đời của một số đại diện. 37

4.1.2.1.Tảo nâu 37

4.1.2.2.Tảo lục 40

4.1.2.3.Tảo đỏ: 41

4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN VÒNG ĐỜI CỦA TẢO. 42

4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 42

4.2.2. Chất lượng và cường độ ánh sáng. 43

4.2.3. Quang chu kì. 43

PHẦN 3. KẾT LUẬN 46

PHẦN 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY