Tiểu luận Xây dựng con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

B. PHẦN NỘI DUNG 2

I. Lý luận cơ bản 2

1. Những đặc điểm của con người Việt Nam trước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 2

2. Sự cần thiết khách quan của việc xây dựng con người Việt Nam trong quá trình này. 3

II.Thực trạng xây dựng con người Việt Nam trong thời gian qua 5

1. Những thành công. 6

2. Những hạn chế 8

III. Những yêu cầu và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu hiện nay. 12

1. Những yêu cầu đặt ra 12

2. Giải pháp 13

C. PHẦN KẾT LUẬN 17

Danh mục tài liệu tham khảo 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY