Tiểu luận Việc cần thiết xây dựng một quy chế pháp lý riêng trong phá sản các Ngân hàng Thương mại

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2I. PHÁ SẢN 21. Khái niệm 22. Các tác động của phá sản 23. Có các hình thức phá sản. 34. Vấn đề pháp lý trong phá sản 4II. RÀNG BUỘC TÀI CHÍNH MỀM 5 III. NGÂN HÀNG 51. Ngân hàng Thương mại 5a. Khái niệm 5b. Vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) 52. Ngân hàng Trung Ương 8CHƯƠNG 2: ĐI TÌM TRIẾT LÝ CỦA LUẬT PHÁ SẢN 91. Khi các tổ chức tín dụng (TCTD) cổ phần bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt 92. Sự cần thiết của Luật Phá sản 93. Vì sao Luật phá sản ít được dùng 104. Một số góp ý luật Phá sản 14CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 171 . Đánh giá năng lực cạnh tranh 172. Thực trạng năng lực cạnh tranh 173. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 21CHƯƠNG 4: TẠI SAO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ BỊ PHÁ SẢN? 231. Bài học từ Ngân hàng Việt Hoa là một ví dụ điển hình. 232. Tác động của việc phá sản các ngân hàng. 24 Nguy cơ khó khăn của Ngân hàng 27 3. Việc Phá sản các tổ chức tín dụng ở Việt Nam29a. Điều kiện xác định TCTD lâm vào tình trạng phá sản 28b. Trình tự Phá sản các tổ chức Tín dụng (TCTD) 30c. Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 304. Kiểm soát và cơ chế kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. 345. Vai trò của NHTW là người cho vay cuối cùng Trong điều kiện Ngân hàng thương mại, mất khả năng thanh toán 36CHƯƠNG 5. THỰC TRẠNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HIỆN NAY 371. Cùng với việc châu Âu và Mỹ mạnh tay hơn trong việc đóng cửa những ngân hàng có tài sản xấu, nhiều ngân hàng vừa và nhỏ đang đứng trước nguy cơ phá sản 372. Chương thứ 11 Luật phá sản Mỹ 392. 12 vụ phá sản tồi tệ nhất nước Mỹ 40TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2

I. PHÁ SẢN 2

1. Khái niệm 2

2. Các tác động của phá sản 2

3. Có các hình thức phá sản. 3

4. Vấn đề pháp lý trong phá sản 4

II. RÀNG BUỘC TÀI CHÍNH MỀM 5

III. NGÂN HÀNG 5

1. Ngân hàng Thương mại 5

a. Khái niệm 5

b. Vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) 5

2. Ngân hàng Trung Ương 8

CHƯƠNG 2: ĐI TÌM TRIẾT LÝ CỦA LUẬT PHÁ SẢN 9

1. Khi các tổ chức tín dụng (TCTD) cổ phần bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt 9

2. Sự cần thiết của Luật Phá sản 9

3. Vì sao Luật phá sản ít được dùng 10

4. Một số góp ý luật Phá sản 14

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 17

1 . Đánh giá năng lực cạnh tranh 17

2. Thực trạng năng lực cạnh tranh 17

3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

21

CHƯƠNG 4: TẠI SAO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ BỊ PHÁ SẢN? 23

1. Bài học từ Ngân hàng Việt Hoa là một ví dụ điển hình. 23

2. Tác động của việc phá sản các ngân hàng. 24

 Nguy cơ khó khăn của Ngân hàng 27

3. Việc Phá sản các tổ chức tín dụng ở Việt Nam29

a. Điều kiện xác định TCTD lâm vào tình trạng phá sản 28

b. Trình tự Phá sản các tổ chức Tín dụng (TCTD) 30

c. Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 30

4. Kiểm soát và cơ chế kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. 34

5. Vai trò của NHTW là người cho vay cuối cùng Trong điều kiện Ngân hàng thương mại, mất khả năng thanh toán 36

CHƯƠNG 5. THỰC TRẠNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HIỆN NAY 37

1. Cùng với việc châu Âu và Mỹ mạnh tay hơn trong việc đóng cửa những ngân hàng có tài sản xấu, nhiều ngân hàng vừa và nhỏ đang đứng trước nguy cơ phá sản 37

2. Chương thứ 11 Luật phá sản Mỹ 39

2. 12 vụ phá sản tồi tệ nhất nước Mỹ 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY