Tiểu luận Vị trí kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I- VAI TRÒ VÀ CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỀU TRONG TIẾT VĨ MÔ NỀN KINH TẾ 2

1. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô . 2

2. Chức năng kinh tế của Chính phủ 2

3. Các công cụ điều tiết của chính phủ 6

Phần II- CỤ THỂ HOÁ VỊ TRÍ KINH TẾ CỦA CHÍNH PHỦ Ở NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN “TỪNG BƯỚC CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI HOÁ” ĐẤT NƯỚC . 10

I- Vị trí của Chính phủ Việt Nam trong cơ chế quản lý quốc gia 10

1. Nhà nước 10

2. Khu vực tư nhân 15

3. Xã hội dân sự 17

4. Những vấn đề cần giải quyết 19

II- Vị trí kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn “CNH-HĐH” 22

1. Vai trò của Chính phủ trong giai đoạn “CNH- HĐH” 22

2. Quá trình chuyển đổi 28

3. Chính sách và tình hình kinh tế vĩ mô 29

4. Toàn cầu hoá và hội nhập 31

5. Phát triển công nghiệp và khả năng cạnh tranh 34

6. Những vấn đề Chính phủ phải giải quyết trong giai đoạn

“CNH – HĐH” 37

Kết luận 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY