Tiểu luận Vận dụng tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản

Quyền tư pháp thuộc về hệ thống tòa án bao gồm Tòa án Hiến pháp liên bang, các tòa án liên bang và các tòa án bang. Tòa án Hiến pháp liên bang có thể kiềm chế lập pháp qua việc giải quyết kháng nghị chống lại quyết định của Hạ viện. Ngược lại lập pháp cũng kiềm chế tư pháp thể hiện ở chỗ khi xét xử thẩm phán độc lập nhưng phải tuân theo các đạo luật của nhà nước liên bang, không được vi phạm Hiến pháp. Với hành pháp, tư pháp kiềm chế hành pháp thông qua việc tuyên bố tước cương vị tổng thống và phán xét các công chức về trách nhiệm của họ. Vai trò kiềm chế của hành pháp với tư pháp thể hiện qua hoạt động: một mặt tòa án độc lập với chính phủ trong hoạt động thì mặt khác phải chịu sự ảnh hưởng của chính phủ trong tổ chức, trong việc bổ nhiệm thẩm phán. Ở Đức không có cơ quan công tố, công tố viên Đức cũng được gọi là thẩm phán.

Quyền tư pháp thuộc về hệ thống tòa án bao gồm Tòa án Hiến pháp liên bang, các tòa án liên bang và các tòa án bang. Tòa án Hiến pháp liên bang có thể kiềm chế lập pháp qua việc giải quyết kháng nghị chống lại quyết định của Hạ viện. Ngược lại lập pháp cũng kiềm chế tư pháp thể hiện ở chỗ khi xét xử thẩm phán độc lập nhưng phải tuân theo các đạo luật của nhà nước liên bang, không được vi phạm Hiến pháp. Với hành pháp, tư pháp kiềm chế hành pháp thông qua việc tuyên bố tước cương vị tổng thống và phán xét các công chức về trách nhiệm của họ. Vai trò kiềm chế của hành pháp với tư pháp thể hiện qua hoạt động: một mặt tòa án độc lập với chính phủ trong hoạt động thì mặt khác phải chịu sự ảnh hưởng của chính phủ trong tổ chức, trong việc bổ nhiệm thẩm phán. Ở Đức không có cơ quan công tố, công tố viên Đức cũng được gọi là thẩm phán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY