Tiểu luận Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng và quản lý doanh nghiệp

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 2

Nội dung đề tài: 3

1. Mối liên hệ phổ biến 3

1.1. Mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng 3

1.2. Nhân tố quy định mối liên hệ đó 3

1.3. Các mối liên hệ. 5

1.3.1. Mối lien hệ bên trong: 5

1.3.2. Mối liên hệ bên ngoài: 5

1.3.3. Mối liên hệ bản chất và không bản chất, mối liên hệ tất nhiên và ngẫu nhiên: 6

2. Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng và quản lý doanh nghiệp. 7

2.1. Các quan hệ nội tại trong quản lý doanh nghiệp 7

2.1.1. Công việc kỹ thuật 8

2.1.2. Công viẹc thương mại: 8

2.1.3. Công việc tài chính 9

2.1.4. Công việc an toàn trong sản xuất 9

2.1.5. Công việc kế toán 10

2.1.6. Công việc quản lý 10

2.2.Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, quan hệ với thị trường. 11

Danh mục tài liệu tham khảo: 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY