Tiểu luận Vận dụng lý luận và thực tiễn về thương mại quốc tế, phân tích hóa quá trình toàn cầu hóa kinh tế và quan điểm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam: liên hệ thực tiễn

Cơ cấu tổng thể nhà nước ở các nước đều do Hiến pháp các nước đó quy định và chủ thể quản lý vĩ mô nền kinh tế cũng thuộc cơ cấu tổ chức và cơ chế phân bổ quyền lực do Hiến pháp quy định. Ở các nước theo chế độ tư bản chủ nghĩa đều theo nguyên tắc tam quyền phân lập: quyền lập hiến - lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Ba quyền này phân lập theo chức năng của các cơ quan trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Do đó, việc xác định chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, về thương mại nói riêng không phức tạp - đó là Chính phủ. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại là cơ cấu của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, bộ trưởng, là thành viên trong Chính phủ.

Cơ cấu tổng thể nhà nước ở các nước đều do Hiến pháp các nước đó quy định và chủ thể quản lý vĩ mô nền kinh tế cũng thuộc cơ cấu tổ chức và cơ chế phân bổ quyền lực do Hiến pháp quy định. Ở các nước theo chế độ tư bản chủ nghĩa đều theo nguyên tắc tam quyền phân lập: quyền lập hiến - lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Ba quyền này phân lập theo chức năng của các cơ quan trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Do đó, việc xác định chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, về thương mại nói riêng không phức tạp - đó là Chính phủ. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại là cơ cấu của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, bộ trưởng, là thành viên trong Chính phủ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY