Tiểu luận Vai trò và tác động của lai suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUNỘI DUNGI\ Lý luận chung về lãi suất1) Khái niệm chung về lãi suất2) Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suấtII\ Vai trò và tác động của lai suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường.1) Lãi suất và việc phân bố nguồn lực2) Lãi suất và tiêu dung, tiết kiệm3) Lãi suất và hoạt động xuất nhập khẩu4) Lãi suất và đầu tư5) Lãi suất và huy động vốnIII\ Tác động của lãi suất trong việc huy động vốn ở việt Nam trong những năm gần đây1) Đối với Ngân Hàng TM2) Đối với Doanh nghiệpIV\ Các biện pháp KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

I\ Lý luận chung về lãi suất

1) Khái niệm chung về lãi suất

2) Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất

II\ Vai trò và tác động của lai suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường.

1) Lãi suất và việc phân bố nguồn lực

2) Lãi suất và tiêu dung, tiết kiệm

3) Lãi suất và hoạt động xuất nhập khẩu

4) Lãi suất và đầu tư

5) Lãi suất và huy động vốn

III\ Tác động của lãi suất trong việc huy động vốn ở việt Nam trong những năm gần đây

1) Đối với Ngân Hàng TM

2) Đối với Doanh nghiệp

IV\ Các biện pháp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY