Tiểu luận Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

MỤC LỤC

TRANG

A. Mở đầu. 2

B. Nội dung 3

1. Sự cần thiết tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 3

1.1. Khái quát chung về nền kinh tế thị trường và Nhà nước. 3

1.1.1. Khái niệm nền kinh tế thị trường. 3

1.1.2. Khái quát chung của nhà nước 3

1.2. Chức năng của nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. 4

2. Thực trạng vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 7

2.1. Một số quan điểm về vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 7

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 8

2.3. Bản chất vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 9

2.4. Những thành công đạt được trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhờ vai trò kinh té của nhà nước. 10

2.5. Những hạn chế mắc phải của nhà nước trong vai trò kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 11

3. Biện pháp khắc phục, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 13

C. Kết luận 14

D. Danh mục tài liệu tham khảo. 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY