Tiểu luận Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 1B. PHẦN NỘI DUNG 2I- CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA ĐỀ TÀI 21. Khái niệm nền kinh tế tri thức. 22. Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 2II- CƠ SƠ THỰC TIỄN. 31. Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam 32. Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước. 43. Kinh tế tri thức và con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 74. Phương hướng,biện pháp khắc phục để phát triển kinh tế tri thức trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 8C. PHẦN KẾT LUẬN 10TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

B. PHẦN NỘI DUNG 2

I- CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2

1. Khái niệm nền kinh tế tri thức. 2

2. Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 2

II- CƠ SƠ THỰC TIỄN. 3

1. Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam 3

2. Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước. 4

3. Kinh tế tri thức và con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 7

4. Phương hướng,biện pháp khắc phục để phát triển kinh tế tri thức trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 8

C. PHẦN KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY