Tiểu luận Tìm hiểu về thực trạng và các giải pháp để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Do nhận thức về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chưa được nhất quán trong trong các cấp ,các ngành ,chưa quán triệt và thể chế hoá đầy đủ Nghị Quyết Hội Đại Hội VIII và Nghị quyết Hội Nghị Trung ương lần thứ tư về cổ phần hoá doang nghiệp nhà nước là “Triển khai tích cực và vững chắc việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước để huy động thêm vốn , tạo thêm động lực để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả ,làm cho tài sản nhà nước ngày càng tăng lên , không phải tư nhân hoá . Bên cạnh những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ có nhiều doanth nghiệp nhà nước nắm đa số hay tỉ lệ cổ phần chi phối . Gọi thêm cổ phần hoặc bán cổ phần cho người lao động tại doanh nghiệp , cho các tổ chức và cá nhân ngoài doanh nghiệp tuỳ từng trường hợp cụ thể ;vốn huy động được phải dùng để đầu tư mở rộng sản suất kinh doanh “ Đối với các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm 100% vốn ,cần lập kế hoach để tạo động lực phát triển , thúc đẩy làm ăn có hiệu quả” :

Do nhận thức về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chưa được nhất quán trong trong các cấp ,các ngành ,chưa quán triệt và thể chế hoá đầy đủ Nghị Quyết Hội Đại Hội VIII và Nghị quyết Hội Nghị Trung ương lần thứ tư về cổ phần hoá doang nghiệp nhà nước là “Triển khai tích cực và vững chắc việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước để huy động thêm vốn , tạo thêm động lực để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả ,làm cho tài sản nhà nước ngày càng tăng lên , không phải tư nhân hoá . Bên cạnh những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ có nhiều doanth nghiệp nhà nước nắm đa số hay tỉ lệ cổ phần chi phối . Gọi thêm cổ phần hoặc bán cổ phần cho người lao động tại doanh nghiệp , cho các tổ chức và cá nhân ngoài doanh nghiệp tuỳ từng trường hợp cụ thể ;vốn huy động được phải dùng để đầu tư mở rộng sản suất kinh doanh “ Đối với các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm 100% vốn ,cần lập kế hoach để tạo động lực phát triển , thúc đẩy làm ăn có hiệu quả” :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY