Tiểu luận Tìm hiểu một số ảnh hưởng của thương mại điện tử tới văn hóa Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 2

Phần nội dung 3

I. Vài nét tiếp cận khái niệm Thương mại điện tử 3

1. *Sự khác nhau giữa Thương mại truyền thống với TMĐT 3

*Định nghĩa TMĐT 4

2. Ưu, nhược điểm của TMĐT

II. Những tác động của TMĐT tới Văn hoá Việt Nam 7

1. Tác động tới kinh tế xã hội 7

2. Phát triển TMĐT song song với xây dựng văn hoá tiên tiến đậm

đà bản sắc dân tộc. 8

Phần kết luận 12

Phần cam đoan cua sinh viên 13

Tài liệu tham khảo 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY