Tiểu luận Tích luỹ tư bản trong việc quản lí các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I:LÝ LUẬN VỀ TÍCH LUỸ TƯ BẢN 2

Nguồn gốc và động cơ của tích luỹ tư bản. 2

1- Khái quát về tích luỹ: 2

2- Nguồn gốc và động cơ của tích luỹ tư bản: 2

3- Quy luật tích luỹ xã hội chủ nghĩa : 4

Quy mô tích luỹ tư bản và nhân tố ảnh hưởng tới nó. 5

1- Khối lượng giá trị thặng dư và quy mô tư bản ứng trước: 5

2- Tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư: 6

3- Các nhân tố khác: 7

Quy luật chung và xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản. 8

1-Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình nâng cao cấu tạo hữu cơ. 8

Khái niệm cấu tạo hữu cơ: 8

2-Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản. 9

3- Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá giai cấp vô sản. 11

4- Xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản. 11

CHƯƠNG II 13

TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG VIỆC QUẢN LÍ CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA 13

I- Tích luỹ vốn 13

II- Sơ qua về thực trạng tích luỹ vốn của Việt Nam: 16

III-Triển vọng và giải pháp cho quá trình tích luỹ vốn ở Việt Nam 18

KẾT LUẬN 20

Danh mục tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY