Tiểu luận Thuyết quản lý gắn với quyền lực của Max Weber và sự thể hiện trong thực tế các doanh nghiệp

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I. Lý luận chung về thuyết quản lý gắn với quyền lực của Max Weber 2 1. Max Weber và sự ra đời của học thuyết Max Weber 2 2. Thể chế quản lý hành chính lý tưởng - thể chế quan liêu 3 3. Quản lý gắn với quyền lực 5 II. Việc áp dụng thuyết quản lý Max Weber trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 7 1. Một số ưu điểm và hạn chế của việc áp dụng học thuyết quản lý của Max Weber trong các doanh nghiệp Việt Nam 7 2. Một số đề xuất khắc phục 9 KẾT LUẬN 11 MỤC LỤC 12

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Lý luận chung về thuyết quản lý gắn với quyền lực của Max Weber 2

1. Max Weber và sự ra đời của học thuyết Max Weber 2

2. Thể chế quản lý hành chính lý tưởng - thể chế quan liêu 3

3. Quản lý gắn với quyền lực 5

II. Việc áp dụng thuyết quản lý Max Weber trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 7

1. Một số ưu điểm và hạn chế của việc áp dụng học thuyết quản lý của Max Weber trong các doanh nghiệp Việt Nam 7

2. Một số đề xuất khắc phục 9

KẾT LUẬN 11

MỤC LỤC 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY