Tiểu luận Thuế thu nhập doanh nghiệp tại một số nước

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đăng ký với Ban đầu tư theo đạo luật đầu tư theo nhiều hạng mục có thể được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế đối với một số loại thuế và thuế quan nhất định. Các doanh nghiệp đóng tại các khu vực kinh tế đặc biệt đã đăng ký với cơ quan quản lý vùng kinh tế Philippines hoặc các vùng kinh tế đặc biệt có thể được hưởng ưu đãi thuế thu nhập hoặc áp dụng theo một cơ chế thuế đặc biệt, theo đó chỉ phải chịu mức thuế suất 5% tính trên thu nhập gộp thay cho tất cả các loại thuế trung ương và địa phương.Lợi nhuận chuyển từ một chi nhánh về trụ sở chính chịu thuế suất 15%. Loại thuế này tính trên toàn bộ lợi nhuận chuyển hoặc được ghi nhận để chuyển mà không được trừ thuế. Thuế này không áp dụng cho các lợi nhuận thu được từ các hoạt động đã đăng ký với Cơ quan quản lý vùng kinh tế Philippines (PEZA). Lãi cổ phần, lãi từ tiền vay, tiền bản quyền, tiền cho thuê và các khoản thu nhập tương tự của một doanh nghiệp nước ngoài có nguồn từ Philippines không được coi là lợi nhuận của chi nhánh, trừ khi thực tế có liên quan đến việc tiến hành thương mại hoặc kinh doanh tại Philippines.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đăng ký với Ban đầu tư theo đạo luật đầu tư theo nhiều hạng mục có thể được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế đối với một số loại thuế và thuế quan nhất định. Các doanh nghiệp đóng tại các khu vực kinh tế đặc biệt đã đăng ký với cơ quan quản lý vùng kinh tế Philippines hoặc các vùng kinh tế đặc biệt có thể được hưởng ưu đãi thuế thu nhập hoặc áp dụng theo một cơ chế thuế đặc biệt, theo đó chỉ phải chịu mức thuế suất 5% tính trên thu nhập gộp thay cho tất cả các loại thuế trung ương và địa phương.

Lợi nhuận chuyển từ một chi nhánh về trụ sở chính chịu thuế suất 15%. Loại thuế này tính trên toàn bộ lợi nhuận chuyển hoặc được ghi nhận để chuyển mà không được trừ thuế. Thuế này không áp dụng cho các lợi nhuận thu được từ các hoạt động đã đăng ký với Cơ quan quản lý vùng kinh tế Philippines (PEZA). Lãi cổ phần, lãi từ tiền vay, tiền bản quyền, tiền cho thuê và các khoản thu nhập tương tự của một doanh nghiệp nước ngoài có nguồn từ Philippines không được coi là lợi nhuận của chi nhánh, trừ khi thực tế có liên quan đến việc tiến hành thương mại hoặc kinh doanh tại Philippines.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY