Tiểu luận Thực trạng sản phẩm sữa nước của công ty Vinamilk và các giải pháp tăng cường lợi thế cạnh tranh

MỤC LỤC Danh sách nhóm 4Lời mở đầu 5Nội dung 61. Tổng quan về công ty sữa Vinamilk 61.1 Lịch sử hình thành và phát triển 61.2 Tầm nhìn sứ mệnh 71.3 Chủng loại sản phẩm 71.4 Kết quả kinh doanh 82. Thực trạng kinh doanh sản phẩm sữa nước của công ty Vinamilk 92.1. Đặc điểm sản phẩm sữa nước 92.2. Đặc điểm khách hàng 112.3. Tình hình kinh doanh sản phẩm sữa nước 112.4. So sánh tình hình kinh doanh sữa giữa Vinamilk và Dutch Lady 132.4.1. Sản phẩm 142.4.2. Giá 192.4.3. Kênh phân phối 192.4.4. Chiêu thị 213. Một số giải pháp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của Vinamilk trên thị trường sữa nước 233.1 Tóm tắt thuận lợi – khó khăn 233.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Vinamilk 243.3 Một số giải pháp đề xuất 24 3.3.1 Các giải phát phát triển sản phẩm 24 3.3.2 Các giải pháp khác 25Kết luận 27Danh mục tài liệu tham khảo 28

MỤC LỤC

Danh sách nhóm 4

Lời mở đầu 5

Nội dung 6

1. Tổng quan về công ty sữa Vinamilk 6

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 6

1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 7

1.3 Chủng loại sản phẩm 7

1.4 Kết quả kinh doanh 8

2. Thực trạng kinh doanh sản phẩm sữa nước của công ty Vinamilk 9

2.1. Đặc điểm sản phẩm sữa nước 9

2.2. Đặc điểm khách hàng 11

2.3. Tình hình kinh doanh sản phẩm sữa nước 11

2.4. So sánh tình hình kinh doanh sữa giữa Vinamilk và Dutch Lady 13

2.4.1. Sản phẩm 14

2.4.2. Giá 19

2.4.3. Kênh phân phối 19

2.4.4. Chiêu thị 21

3. Một số giải pháp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của Vinamilk trên thị trường sữa nước 23

3.1 Tóm tắt thuận lợi – khó khăn 23

3.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Vinamilk 24

3.3 Một số giải pháp đề xuất 24

3.3.1 Các giải phát phát triển sản phẩm 24

3.3.2 Các giải pháp khác 25

Kết luận 27

Danh mục tài liệu tham khảo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY