Tiểu luận Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

MỤC LỤCA.Đặt vấn đề 1B. Nội dung 2I. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 21. Kinh tế thị trường 21.1 Khái niệm 21.2 Đặc trưng của kinh tế thị trường 32. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 32.1 Khái niệm 32.2 Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 32.3 Tính tất yếu khách quan phải xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 6II. Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 91. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 92. Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua 133. Một số hạn chế còn tồn tại cần khắc phục 15III. Giải pháp xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong những năm tới 161. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam 162. Một số giải pháp cụ thể 182.1 Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 182.2 Mở rộng và nâng cao kinh tế đối ngoại 182.3 Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh 20C. KẾT LUẬN 21D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

MỤC LỤC

A.Đặt vấn đề 1

B. Nội dung 2

I. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2

1. Kinh tế thị trường 2

1.1 Khái niệm 2

1.2 Đặc trưng của kinh tế thị trường 3

2. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3

2.1 Khái niệm 3

2.2 Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3

2.3 Tính tất yếu khách quan phải xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 6

II. Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 9

1. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 9

2. Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua 13

3. Một số hạn chế còn tồn tại cần khắc phục 15

III. Giải pháp xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong những năm tới 16

1. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam 16

2. Một số giải pháp cụ thể 18

2.1 Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 18

2.2 Mở rộng và nâng cao kinh tế đối ngoại 18

2.3 Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh 20

C. KẾT LUẬN 21

D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY