Tiểu luận Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thất nghiệp ở Việt Nam

Mục LụcLời mở đầu 11-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẤT NGHIỆP. 31.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp. 31.2: Tỷ lệ thất nghiệp 31.3: Tác động thất nghiệp và việc làm. 52/ THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP. 72.1: Thực trạng thất nhiệp ở Việt Nam 72.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam. 112.3. Giải pháp và tạo công ăn việc làm. 14Kết luận 16Tài liệu tham khảo 17

Mục Lục

Lời mở đầu 1

1-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẤT NGHIỆP. 3

1.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp. 3

1.2: Tỷ lệ thất nghiệp 3

1.3: Tác động thất nghiệp và việc làm. 5

2/ THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP. 7

2.1: Thực trạng thất nhiệp ở Việt Nam 7

2.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam. 11

2.3. Giải pháp và tạo công ăn việc làm. 14

Kết luận 16

Tài liệu tham khảo 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY