Tiểu luận Thực trạng của việc cổ phần hoá các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Muốn thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp của nước ta hiện nay ta phải làm gì?

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ 2

1. Khái niệm ,sự hình thành và vai trò của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 2

1.1. Cổ phần hoá là gì ? 2

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần 2

1.2.1. Hình thái kinh doanh một chủ 2

1.2.2. Hình thái kinh doanh chung vốn. 3

1.2.3. Hình thái công ty cổ phần.3

1.3. Vai trò của cổ phần hoá các DNNN. 4

2.Tình hình cổ phần hoá ở một số nước và kinh nghiệm thu được.4 2.1 Tình hình cổ phần hoá ở một số nước.4

2.1.1 Cổ phần hoá ở các nước phát triển.4

2.1.2.Cổ phần hoá ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Châu á.5

2.1.3 Cổ phần hoá ở các nước Đông Âu thuộc các nước XHCN trước đây 5

2.2. Kinh ngiệm cổ phần hoá ở các nước trên thế giới.6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở VIỆT NAM. 7

1.Thực trạng của khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta. 7

2. Quan điểm của Đảng về cổ phần hoá 8

3. Qúa trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt Nam . 9

3.1 Giai đoạn I (Trước nghị định 28/CP) 9

4. Kết quả đạt được của tiến trình cổ phần hoá 10

4.1.Cổ phần hoá được triển khai đúng định hướng ,từng bước vững chắc 10

4.2. Các mục tiêu cổ phần hoá đều được thực hiện 11

4.3. Những tồn tại ,hạn chế trong quá trình cổ phần hoá thời gian qua 12

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ 14

1. Nhiệm vụ của cổ phần hoá trong thời gian tới ở Việt Nam 14

2. Những giải pháp cơ bản 14

KẾT LUẬN 16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY