Tiểu luận Thực tiễn sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta

Nói chung trong tổ chức và thực hiện vẫn thiếu một caí nhìn bao quát về các khía cạnh liên quan dến nhau trong quá trình CNH-HDH .Tuy trong chủ trương có nêu cá điều kiện để thực hiện CNH-HDH ta vẫn chua hội đủ,vì vậy phải vừ tiến hành CNH-HDH vừa phải tiếp tục tạo các tiền đề cần thiết tương ứng cho từng giai đoạn phát triển ,son gtrong thực tế không có biện pháp cụ thể,Những mối quan hệ giưũa CNH và HDH,giữa kinh tế và công nghệ,giữa kinh tế ,công nghệ và các mắt của văn hoá xã hội khác,giữa CNH-HDH và hội nhậo quốc tế vv chưa dược tổ chức nghiên cứu và có vhín sách tích cực để hoàn chỉnh và thực hiện .Nói chung các bước đi của cả quá trình CNH-HDH vẫnchưa được làm rõ để có thể trong mỗi bước đi gắn kết CNH và HDH,kinh tế với công nghệ,vừa thực hiện thêm các tiên đề vv Công việc mang tính chiến lược và quy hoạch này cần phải tiếp tục nghiên cứu,nhất là trong điều kiện chúng ta vừa thiếu các điều kiện thuận lợi vừa chủ trương CNH-HDH rút ngắn thời gian

Nói chung trong tổ chức và thực hiện vẫn thiếu một caí nhìn bao quát về các khía cạnh liên quan dến nhau trong quá trình CNH-HDH .Tuy trong chủ trương có nêu cá điều kiện để thực hiện CNH-HDH ta vẫn chua hội đủ,vì vậy phải vừ tiến hành CNH-HDH vừa phải tiếp tục tạo các tiền đề cần thiết tương ứng cho từng giai đoạn phát triển ,son gtrong thực tế không có biện pháp cụ thể,Những mối quan hệ giưũa CNH và HDH,giữa kinh tế và công nghệ,giữa kinh tế ,công nghệ và các mắt của văn hoá xã hội khác,giữa CNH-HDH và hội nhậo quốc tế vv chưa dược tổ chức nghiên cứu và có vhín sách tích cực để hoàn chỉnh và thực hiện .Nói chung các bước đi của cả quá trình CNH-HDH vẫnchưa được làm rõ để có thể trong mỗi bước đi gắn kết CNH và HDH,kinh tế với công nghệ,vừa thực hiện thêm các tiên đề vv Công việc mang tính chiến lược và quy hoạch này cần phải tiếp tục nghiên cứu,nhất là trong điều kiện chúng ta vừa thiếu các điều kiện thuận lợi vừa chủ trương CNH-HDH rút ngắn thời gian

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY