Tiểu luận Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của ngành da giày

MỤC LỤC I. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DA GIÀY GIAI ĐOẠN 2001 - 2007 1 VÀ 6 THÁNG ĐẦU 2008 11. Kim ngạch xuất khẩu da giày 12. Thị trường da giày xuất khẩu 3II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH DA GIÀY 5 1. Thuận lợi 52. Khó khăn 6III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DA GIÀY 10 1. Phân khúc thị trường hợp lý 10 2. Nắm thế chủ động 11 3. Cần có sự hỗ trợ của Nhà nước 12IV. KẾT LUẬN 12

MỤC LỤC

I. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DA GIÀY GIAI ĐOẠN 2001 - 2007 1

VÀ 6 THÁNG ĐẦU 2008 1

1. Kim ngạch xuất khẩu da giày 1

2. Thị trường da giày xuất khẩu 3

II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH DA GIÀY 5

1. Thuận lợi 5

2. Khó khăn 6

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DA GIÀY 10

1. Phân khúc thị trường hợp lý 10

2. Nắm thế chủ động 11

3. Cần có sự hỗ trợ của Nhà nước 12

IV. KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY