Tiểu luận Tại sao nước ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, muốn vậy ta phải làm gì, liên hệ với Hà Nội

PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1  NỘI DUNG  I.KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 2 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA. 2 1.1.1 Đặc tính chung thống nhất của nền kinh tế thị trường. 2 1.1.2. Tính đặc thù của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 3 1.2. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 4  1.3. TÁC DỤNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA. 5  II.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA. 6 III.KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở HÀ NỘI VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ. 91.1.Nền kinh tế thị trường ở thủ đô Hà Nội . 9 1.2.những mục tiêu và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở Hà Nội. 10 a.muc tiêu phát triển nền kinh tế ở thủ đô hà nội 10 b.Định hướng phát triển nền kinh tế ở thủ đô hà nội 10  KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG

I.KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 2

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA. 2

1.1.1 Đặc tính chung thống nhất của nền kinh tế thị trường. 2

1.1.2. Tính đặc thù của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 3

1.2. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 4

1.3. TÁC DỤNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA. 5

II.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA. 6

III.KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở HÀ NỘI VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ. 9

1.1.Nền kinh tế thị trường ở thủ đô Hà Nội . 9

1.2.những mục tiêu và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở Hà Nội. 10

a.muc tiêu phát triển nền kinh tế ở thủ đô hà nội 10

b.Định hướng phát triển nền kinh tế ở thủ đô hà nội 10

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY