Tiểu luận Sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1B. NỘI DUNGI. Những vấn đề lí luận về kinh tế tư nhân. 31. Quan niệm và đặc điểm của kinh tế tư nhân. 32. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường. 5II. Đánh giá thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 51. Tiến trỡnh phỏt triển. 5a. Trước đổi mới. 5b. Thời kỡ đổi mới. 62. Đánh giá chung về thực trạng kinh tế tư nhân Việt Nam. 9a. Thành tựu. 9b. Tồn tại và nguyên nhân tồn tại. 10III. Một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong nền kinh tế định hướng XHCN. 13C. KẾT LUẬN 17TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG

I. Những vấn đề lí luận về kinh tế tư nhân. 3

1. Quan niệm và đặc điểm của kinh tế tư nhân. 3

2. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường. 5

II. Đánh giá thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 5

1. Tiến trỡnh phỏt triển. 5

a. Trước đổi mới. 5

b. Thời kỡ đổi mới. 6

2. Đánh giá chung về thực trạng kinh tế tư nhân Việt Nam. 9

a. Thành tựu. 9

b. Tồn tại và nguyên nhân tồn tại. 10

III. Một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong nền kinh tế định hướng XHCN. 13

C. KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY