Tiểu luận Sử dụng công cụ phân tích hệ thống đề xuất phương pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp hiệu quả tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân

MỤC LỤC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 22. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22.1. TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22.1.1. Tổ chức quản lý 22.1.2.NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 32.2. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẮN CÔNG NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 43. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 53.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG KHU LÊ MINH XUÂN 53.2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 64. ÁP DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 64.1. PHÂN TÍCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 64.2. ÁP DỤNG SƠ ĐỒ NGUYÊN NHÂN HỆ QUẢ ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM CHẤT THẢI 114.3. PHÂN TÍCH SWOT 12KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 15

MỤC LỤC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2

2.1. TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2

2.1.1. Tổ chức quản lý 2

2.1.2.NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 3

2.2. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẮN CÔNG NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 4

3. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 5

3.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG KHU LÊ MINH XUÂN 5

3.2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 6

4. ÁP DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 6

4.1. PHÂN TÍCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 6

4.2. ÁP DỤNG SƠ ĐỒ NGUYÊN NHÂN HỆ QUẢ ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM CHẤT THẢI 11

4.3. PHÂN TÍCH SWOT 12

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY