Tiểu luận Sản xuất thạch dừa

MỤC LỤCI.TỔNG QUAN. 031)Sản phẩm . 032)Nguyên liệu . 04 3)Bản chất sinh hóa của quá trình sản xuất. 074)Vi sinh vật sử dụng trong quá trình. 07II.QUY TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH DỪA. 121)Quy trình sản xuất thạch dừa thô 122)Quy trình chế biến thạch dừa 14III.THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH. 151)Quy mô thủ công: 152)Quy mô công nghiệp: 15IV. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. 151)Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm 152)Các yếu tố ảnh hưởng 17V.TÀI LIỆU THAM KHẢO. 19

MỤC LỤC

I.TỔNG QUAN. 03

1)Sản phẩm . 03

2)Nguyên liệu . 04

3)Bản chất sinh hóa của quá trình sản xuất. 07

4)Vi sinh vật sử dụng trong quá trình. 07

II.QUY TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH DỪA. 12

1)Quy trình sản xuất thạch dừa thô 12

2)Quy trình chế biến thạch dừa 14

III.THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH. 15

1)Quy mô thủ công: 15

2)Quy mô công nghiệp: 15

IV. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. 15

1)Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm 15

2)Các yếu tố ảnh hưởng 17

V.TÀI LIỆU THAM KHẢO. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY