Tiểu luận Sản xuất Gelatin từ da cá

MỤC LỤC1. GELATIN 31.1 Giới thiệu chung 31.2 Định nghĩa 31.3 Cấu tạo 41.4 Thành phần 51.5 Phân loại 71.5.1 Phân loại dựa theo nguồn gốc nguyên liệu 71.5.2 Phân loại dựa theo phương pháp sản xuất 71.5.3 Phân loại dựa theo cấu trúc phân tử 71.6 Tính chất 81.6.1 Độ nhớt và khả năng tạo gel 81.6.2 Khối lượng phân tử và sự phân bố khối lượng phân tử 91.6.3 Điểm đẳng điện 91.6.4 Cơ chế tạo gel 91.7 Ứng dụng 101.7.1 Trong công nghiệp thực phẩm 101.7.2 Trong công nghiệp dược phẩm 101.7.3 Trong công nghiệp nhiếp ảnh 112. NGUỒN NGUYÊN LIỆU DA CÁ SẢN XUẤT GELATIN 122.1 Cá tra 122.2 Cấu tạo da cá 132.2.1 Các loại protein tạp 132.2.2 Các thành phần khác 142.3 Collagen 142.3.1 Cấu tạo 142.3.2 Tính chất của collagen 163. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 193.1: Sơ đồ khối 193.2 Thuyết minh quy trình 203.1.1 Khử béo 203.1.2 Rửa lần 1 203.1.3 Trương nở 203.1.4 Rửa lần 2 213.1.5 Trích ly 213.1.6 Lắng và lọc thô 233.1.7 Lọc tinh 233.1.8 Trao đổi ion 243.1.9 Sấy 244. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 264.1 Gelatin ứng dụng trong thực phẩm 264.2 Gelatin ứng dụng trong dược phẩm 274.3 Gelatin ứng dụng trong công nghiệp 274.4 Tiêu chuẩn của gelatin theo phương pháp trích ly 285. SẢN PHẨM 29

MỤC LỤC

1. GELATIN 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.2 Định nghĩa 3

1.3 Cấu tạo 4

1.4 Thành phần 5

1.5 Phân loại 7

1.5.1 Phân loại dựa theo nguồn gốc nguyên liệu 7

1.5.2 Phân loại dựa theo phương pháp sản xuất 7

1.5.3 Phân loại dựa theo cấu trúc phân tử 7

1.6 Tính chất 8

1.6.1 Độ nhớt và khả năng tạo gel 8

1.6.2 Khối lượng phân tử và sự phân bố khối lượng phân tử 9

1.6.3 Điểm đẳng điện 9

1.6.4 Cơ chế tạo gel 9

1.7 Ứng dụng 10

1.7.1 Trong công nghiệp thực phẩm 10

1.7.2 Trong công nghiệp dược phẩm 10

1.7.3 Trong công nghiệp nhiếp ảnh 11

2. NGUỒN NGUYÊN LIỆU DA CÁ SẢN XUẤT GELATIN 12

2.1 Cá tra 12

2.2 Cấu tạo da cá 13

2.2.1 Các loại protein tạp 13

2.2.2 Các thành phần khác 14

2.3 Collagen 14

2.3.1 Cấu tạo 14

2.3.2 Tính chất của collagen 16

3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 19

3.1: Sơ đồ khối 19

3.2 Thuyết minh quy trình 20

3.1.1 Khử béo 20

3.1.2 Rửa lần 1 20

3.1.3 Trương nở 20

3.1.4 Rửa lần 2 21

3.1.5 Trích ly 21

3.1.6 Lắng và lọc thô 23

3.1.7 Lọc tinh 23

3.1.8 Trao đổi ion 24

3.1.9 Sấy 24

4. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 26

4.1 Gelatin ứng dụng trong thực phẩm 26

4.2 Gelatin ứng dụng trong dược phẩm 27

4.3 Gelatin ứng dụng trong công nghiệp 27

4.4 Tiêu chuẩn của gelatin theo phương pháp trích ly 28

5. SẢN PHẨM 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY