Tiểu luận Rủi ro từ tác động của môi trường văn hóa công ty Kellogg’s - Tô ngũ cốc thế giới

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 4 I. Công ty đa quốc gia Kellogg 1. Kellogg có mặt khắp thế giới: . . 5 2. Tài sản công ty: . 5 3.Doanh thu và lợi nhuận công ty quý đầu năm 2010 so với 2009: .8 4. Tầm nhìn và sứ mạng : .10 5.Triết lý kinh doanh: .10 6. Những rủi ro về văn hóa mà công ty thường gặp: .13 7. Những rủi ro từ môi trường văn hoá mà công ty Kellogg đã gặp phải: .13 II. CÁC PHƯƠNG ÁN TRÊN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO1. Nhận thức về văn hóa: .162. Thích nghi với nền văn hóa khác: .163. Đào tạo về văn hóa: 17 III. MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI1. Sử dụng những người quản lý địa phương: .172. Tập trung sản xuất những sản phẩm phục vụ nhu cầu cụ thể của 1 quốc gia hoặc 1 khu vực: .183. Cần lưu ý các nét văn hóa nổi bật : .18IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 19

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 4

I. Công ty đa quốc gia Kellogg

1. Kellogg có mặt khắp thế giới: . . 5

2. Tài sản công ty: . 5

3.Doanh thu và lợi nhuận công ty quý đầu năm 2010 so với 2009: .8

4. Tầm nhìn và sứ mạng : .10

5.Triết lý kinh doanh: .10

6. Những rủi ro về văn hóa mà công ty thường gặp: .13

7. Những rủi ro từ môi trường văn hoá mà công ty Kellogg đã gặp phải: .13

II. CÁC PHƯƠNG ÁN TRÊN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO

1. Nhận thức về văn hóa: .16

2. Thích nghi với nền văn hóa khác: .16

3. Đào tạo về văn hóa: 17

III. MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

1. Sử dụng những người quản lý địa phương: .17

2. Tập trung sản xuất những sản phẩm phục vụ nhu cầu cụ thể của 1 quốc gia hoặc 1 khu vực: .18

3. Cần lưu ý các nét văn hóa nổi bật : .18

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY