Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

MỤC LỤC

Trang

Giới thiệu đề tài 2

Nội dung 4

1. Nền kinh tế tri thức là gì? 4

2. Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức 6

3. Kinh tế tri thức trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay 13

a. Thời cơ và thách thức 13

b. Chiến lược phát triển của ta là chiến lược dựa vào tri thức, nội dung công nghiệp hoá ở nước ta là vận dụng các yếu tố của kinh tế tri thức 14

c. Giải pháp chủ yếu cho một chiến lược kinh tế dựa vào tri thức 16

4. Những thành công và thất bại bước đầu trong xây dựng nền kinh tế tri thức ở nước ta 18

a. Thành công 18

b. Thất bại 20

c. Biện pháp khắc phục 22

Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY