Tiểu luận Quy chế cho vay

Mục lục:LỜI NÓI ĐẦU1/ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP1.1/ Cho vay1.2/ Thời hạn cho vay1.3/ Nguyên tắc vay vốn1.4/ Điều kiện vay vốn1.5/ Hồ sơ vay vốn1.6/ Thẩm định và quyết định cho vay1.7/ Hợp đồng tín dụng1.8/ Quyền và nghĩ vụ1.8.1/ Quyền và nghĩa vụ của khách hàng1.8.2/ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng1.9/ Giới hạn cho vay1.10/ Hạn chế cho vay1.11/ Những trường hợp không cho vay1.12/ Phương thức cho vay2/ QUY TRÌNH TÍN DỤNG2.1/ Lập hồ sơ đề nghị cho vay2.2/ Phân tích khả năng tài chính khách hàng2.3/ Quyết định và ký hợp đồng cho vay2.4/ Giải ngân2.5/ Giám sát2.6/ Thanh lý hợp đồngKẾT LUẬN

Mục lục:

LỜI NÓI ĐẦU

1/ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP

1.1/ Cho vay

1.2/ Thời hạn cho vay

1.3/ Nguyên tắc vay vốn

1.4/ Điều kiện vay vốn

1.5/ Hồ sơ vay vốn

1.6/ Thẩm định và quyết định cho vay

1.7/ Hợp đồng tín dụng

1.8/ Quyền và nghĩ vụ

1.8.1/ Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

1.8.2/ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng

1.9/ Giới hạn cho vay

1.10/ Hạn chế cho vay

1.11/ Những trường hợp không cho vay

1.12/ Phương thức cho vay

2/ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

2.1/ Lập hồ sơ đề nghị cho vay

2.2/ Phân tích khả năng tài chính khách hàng

2.3/ Quyết định và ký hợp đồng cho vay

2.4/ Giải ngân

2.5/ Giám sát

2.6/ Thanh lý hợp đồng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY