Tiểu luận Quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng ACB trước tin đồn thất thiệt

MỤC LỤC Trang  Mở đầu 1 I. Sơ nét về NHTM CP Á Châu (ACB)1. Giới thiệu chung về tập đoàn 22. Sơ nét về tình hình tài chính 53. Phân tích SWOT 74. Định hướng phát triển 13 II. Những rủi ro mà ACB có thể gặp 14 1. Những rủi ro đặc thù của ngành NH 14 2. Rủi ro thanh khoản do tin đồn thất thiệt 18 III. Phương án trên lý thuyết để QTRR 21 1. Rủi ro về lãi suất 21 2. Rủi ro về tín dụng 22 3. Rủi ro ngoại hối 22 4. Rủi ro về thanh khoản 23 5. Rủi ro về luật pháp 24 IV.Phương án tối ưu: trong hiện tại và tương lai trên thực tế 24 1. Rủi ro lãi suất 24 2. Rủi ro tín dụng 25 3. Rủi ro ngoại hối 26 4. Rủi ro về thanh khoản 26 5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 30 6. Rủi ro về luật pháp 31 7. Rủi ro khác 31V. Bài học kinh nghiệm 32 Kết luận 36

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 1

I. Sơ nét về NHTM CP Á Châu (ACB)

1. Giới thiệu chung về tập đoàn 2

2. Sơ nét về tình hình tài chính 5

3. Phân tích SWOT 7

4. Định hướng phát triển 13

II. Những rủi ro mà ACB có thể gặp 14

1. Những rủi ro đặc thù của ngành NH 14

2. Rủi ro thanh khoản do tin đồn thất thiệt 18

III. Phương án trên lý thuyết để QTRR 21

1. Rủi ro về lãi suất 21

2. Rủi ro về tín dụng 22

3. Rủi ro ngoại hối 22

4. Rủi ro về thanh khoản 23

5. Rủi ro về luật pháp 24

IV.Phương án tối ưu: trong hiện tại và tương lai trên thực tế 24

1. Rủi ro lãi suất 24

2. Rủi ro tín dụng 25

3. Rủi ro ngoại hối 26

4. Rủi ro về thanh khoản 26

5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 30

6. Rủi ro về luật pháp 31

7. Rủi ro khác 31

V. Bài học kinh nghiệm 32

Kết luận 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY