Tiểu luận Quản trị chuỗi cửa hàng kinh doanh thức uống dinh dưỡng

MỤC LỤC Tổng quan vể Cửa hàng 2 1. Mô tả Cửa hàng 22. Tiêu chí hoạt động 23. Triển khai từ ý tưởng 24. Kế hoạch tương lai 2Những yếu tố tác động đến ngành nghề kinh doanh 35. Thị trường nước giải khát hiện nay 36. Đánh giá môi trường địa lý kinh tế 47. Đánh giá môi trường văn hóa xã hội 48. Đánh giá môi trường luật pháp chính trị 49. Xác định cơ hội kinh doanh 5Thị trường mục tiêu 510. Định vị phân khúc thị trường 511. Khuynh hướng phát triển của phân khúc thị trường mục tiêu 6Sản phẩm và dịch vụ 512. Sản phẩm 613. Chế biến sản phẩm 614. Dịch vụ 7Cạnh tranh thị trường 715. Đối thủ cạnh tranh 716. Chiến lược cạnh tranh 8Kế hoạch tiếp thị và chiến lược kinh doanh 817. Xây dựng chiến lược phân phối 818. Xây dựng chiến lược xúc tiến 819. Lựa chọn chiến lược giá 10Tổ chức hoạt động kinh doanh 1120. Cơ cấu tổ chức cửa hàng 1121. Thời gian làm việc 1122. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin 1123. Tài chính 1124. Xác định nguồn nhân lực 1325. Xác định kết quả tài chính 1326. Đo lường sự thành công của họat động kinh doanh 1527. Các nhân tố rủi ro và cách thức hạn chế rủi ro 17Phụ lục 18

MỤC LỤC

Tổng quan vể Cửa hàng 2

1. Mô tả Cửa hàng 2

2. Tiêu chí hoạt động 2

3. Triển khai từ ý tưởng 2

4. Kế hoạch tương lai 2

Những yếu tố tác động đến ngành nghề kinh doanh 3

5. Thị trường nước giải khát hiện nay 3

6. Đánh giá môi trường địa lý kinh tế 4

7. Đánh giá môi trường văn hóa xã hội 4

8. Đánh giá môi trường luật pháp chính trị 4

9. Xác định cơ hội kinh doanh 5

Thị trường mục tiêu 5

10. Định vị phân khúc thị trường 5

11. Khuynh hướng phát triển của phân khúc thị trường mục tiêu 6

Sản phẩm và dịch vụ 5

12. Sản phẩm 6

13. Chế biến sản phẩm 6

14. Dịch vụ 7

Cạnh tranh thị trường 7

15. Đối thủ cạnh tranh 7

16. Chiến lược cạnh tranh 8

Kế hoạch tiếp thị và chiến lược kinh doanh 8

17. Xây dựng chiến lược phân phối 8

18. Xây dựng chiến lược xúc tiến 8

19. Lựa chọn chiến lược giá 10

Tổ chức hoạt động kinh doanh 11

20. Cơ cấu tổ chức cửa hàng 11

21. Thời gian làm việc 11

22. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin 11

23. Tài chính 11

24. Xác định nguồn nhân lực 13

25. Xác định kết quả tài chính 13

26. Đo lường sự thành công của họat động kinh doanh 15

27. Các nhân tố rủi ro và cách thức hạn chế rủi ro 17

Phụ lục 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY