Tiểu luận Quan hệ giữa xã hội và tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Lời mở đầu .4

1. Mối quan hệ biện chứng giữa xã hội và tự nhiên .5

1.1. Xã hội – Tự nhiên .5

1.2. Quan hệ giữa tự nhiên và xã hội .5

1.2.1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội .5 trong hệ thống tự nhiên – xã hội

1.2.2. Con người trong quan hệ Tự nhiên – Xã hội 6

1.2.2.1. Vai trò của con người trong mối quan hệ tự nhên - xã hội 6

1.2.2.2. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên phụ thuộc vào 7 trình độ phát triển của xã hội

1.3. Mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào 8 trình độ nhận thức và vận dụng các quy luật trong hoạt động thực tiễn

2. Vấn đề môi trường .9

2.1. Môi trường, tài nguyên và hệ sinh thái .9

2.1.1 Khái niệm môi trường .9

2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .10

2.1.3 Hệ sinh thái . 11

2.2. Những vấn đề bảo vệ môi trường .11

2.2.1. Tác động của con người vào môi trường .12

2.2.2. Những biến đổi tiêu cực của môi trường do hoạt động .13 của con người

2.2.3.Những hậu quả do môi trường bị biến đổi và ô nhiễm gây ra 15

2.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường .15

2.2.5. Mấy vấn đề về tài nguyên và môi trường trong tiến .16 trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

Kết luận .17

Danh sách tài liệu tham khảo 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY