Tiểu luận Quá trình tạo hình mì

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI MÌ . 2 1.1. Theo cấp của bột và phụgia . 2 1.2. Theo hình dạng . 2 1.3. Theo kỹthuật chếbiến . 4 1.4. Theo cách thức tiêu dùng. 4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH MÌ . 5 2.1. Ép đùn . 5 2.1.1. Mục đích . 5 2.1.2. Yêu cầu của bột ra khỏi khuôn ép. 5 2.1.3. Biến đổi trong quá trình ép . 5 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép . 5 2.1.5. Phương pháp thực hiện . 9 2.1.6. Thiết bị. 9 2.1.7. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục . 12 2.2. Cán cắt . 13 2.2.1. Mục đích . 13 2.2.2. Yêu cầu của bột sau khi cán cắt . 13 2.2.3. Biến đổi trong quá trình cán cắt . 13 2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cán cắt . 13 2.2.5. Phương pháp thực hiện . 15 2.2.6. Thiết bị. 16 CHƯƠNG 3: SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH MÌ . 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 21

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI MÌ . 2

1.1. Theo cấp của bột và phụgia . 2

1.2. Theo hình dạng . 2

1.3. Theo kỹthuật chếbiến . 4

1.4. Theo cách thức tiêu dùng. 4

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH MÌ . 5

2.1. Ép đùn . 5

2.1.1. Mục đích . 5

2.1.2. Yêu cầu của bột ra khỏi khuôn ép. 5

2.1.3. Biến đổi trong quá trình ép . 5

2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép . 5

2.1.5. Phương pháp thực hiện . 9

2.1.6. Thiết bị. 9

2.1.7. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục . 12

2.2. Cán cắt . 13

2.2.1. Mục đích . 13

2.2.2. Yêu cầu của bột sau khi cán cắt . 13

2.2.3. Biến đổi trong quá trình cán cắt . 13

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cán cắt . 13

2.2.5. Phương pháp thực hiện . 15

2.2.6. Thiết bị. 16

CHƯƠNG 3: SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH MÌ . 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY