Tiểu luận Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mục lục TrangLời mở đầu 1Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về nền kinh tế thị trường 2I.Quá trình hình thành kinh tế thị trường 21.Kinh tế thị trường 2.Quá trình hình thành kinh tế thị trường gắn liền với quá trình 3 II.Các bước phát triển kinh tế thị trường 41.Từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hoá giản đơn 42.Từ kinh tế Hàng hoá giản đơn lên kinh tế thị trường tự do 53.Từ kinh tế thị trương tự do lên kinh tế hỗn hợp 5III.Cơ chế thị trường 1.Hàng hoá 62.Tiền tệ 73.Giá cả 84.Lợi nhuận 95.Quy luật giá trị 106.Quy luật cung cầu 11Phần 2:Sự hình thành, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam I.Sự cần thiết khách quan phải chuyển đổi . 121.Cơ chế cũ và hạn chế của nó 122.Chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa II.Quá trình hình thành kinh tế thị trường ở nước ta 151.Trước năm 1986 162.Sau năm 1986 16III.Đặc trưng của nền kinh tế thị trườngở Việt Nam 171.Về vấn đề sở hữu 172.Về quan hệ phân phối 183.Cơ chế quản lý và vận hành nền KTTT định hướng XHCN 19IV.Thực trạng và giải pháp. 1.Thực trạng . 201.1.Thành tựu đạt được 201.2. Những tồn tại khó khăn 212.Giải pháp khắc phục khó khăn . 212.1.Mở rộng phân công và phân công lại lao động xã hội 212.2Giải quyết vấn đề sở hữu 222.3Xây dựng cơ sở hạ tầng 222.4.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng KH-Công nghệ 232.5.Mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 242.6.Hình thành, tạo lập phát triển đồng bộ các loại Thị trường 25Phần kết luận 27

Mục lục Trang

Lời mở đầu 1

Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về nền kinh tế thị trường 2

I.Quá trình hình thành kinh tế thị trường 2

1.Kinh tế thị trường

2.Quá trình hình thành kinh tế thị trường gắn liền với quá trình 3

II.Các bước phát triển kinh tế thị trường 4

1.Từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hoá giản đơn 4

2.Từ kinh tế Hàng hoá giản đơn lên kinh tế thị trường tự do 5

3.Từ kinh tế thị trương tự do lên kinh tế hỗn hợp 5

III.Cơ chế thị trường

1.Hàng hoá 6

2.Tiền tệ 7

3.Giá cả 8

4.Lợi nhuận 9

5.Quy luật giá trị 10

6.Quy luật cung cầu 11

Phần 2:Sự hình thành, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

I.Sự cần thiết khách quan phải chuyển đổi . 12

1.Cơ chế cũ và hạn chế của nó 12

2.Chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

II.Quá trình hình thành kinh tế thị trường ở nước ta 15

1.Trước năm 1986 16

2.Sau năm 1986 16

III.Đặc trưng của nền kinh tế thị trườngở Việt Nam 17

1.Về vấn đề sở hữu 17

2.Về quan hệ phân phối 18

3.Cơ chế quản lý và vận hành nền KTTT định hướng XHCN 19

IV.Thực trạng và giải pháp.

1.Thực trạng . 20

1.1.Thành tựu đạt được 20

1.2. Những tồn tại khó khăn 21

2.Giải pháp khắc phục khó khăn . 21

2.1.Mở rộng phân công và phân công lại lao động xã hội 21

2.2Giải quyết vấn đề sở hữu 22

2.3Xây dựng cơ sở hạ tầng 22

2.4.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng KH-Công nghệ 23

2.5.Mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 24

2.6.Hình thành, tạo lập phát triển đồng bộ các loại Thị trường 25

Phần kết luận 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY