Tiểu luận Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và thực tế tại công ty giấy Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUPHẦN I. ĐÔI NÉT VỀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN1. Một số khái niệm2. Các hình thức cổ phần hoá3. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá thành Công ty cổ phầnPHẦN II. QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM1. Khái quát về tình hình cổ phần hoá DNNN1.1. Tình hình cổ phần hoá DNNN1.2. Một số kết quả sau khi cổ phần hoá2. Những hạn chế và khó khăn khi cổ phần hoá3. Đề xuất và kiến nghị đề thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcPHẦN III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẤY HẢI PHÒNG SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ1. Đôi nét về Công ty giấy Hải Phòng1.1. Quá trình hình thành và phát triển1.2. Một số thông tin khác2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPACO2.1. Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần đây2.2. Các hoạt động của HAPACO2.2.1. Các sản phẩm chính của HAPACO2.2.2. Hoạt động marketing2.2.3. Tình hình cạnh tranh thị phầnKẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I. ĐÔI NÉT VỀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN

1. Một số khái niệm

2. Các hình thức cổ phần hoá

3. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá thành Công ty cổ phần

PHẦN II. QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ở VIỆT NAM

1. Khái quát về tình hình cổ phần hoá DNNN

1.1. Tình hình cổ phần hoá DNNN

1.2. Một số kết quả sau khi cổ phần hoá

2. Những hạn chế và khó khăn khi cổ phần hoá

3. Đề xuất và kiến nghị đề thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

PHẦN III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẤY HẢI PHÒNG SAU KHI CỔ PHẦN HOÁ

1. Đôi nét về Công ty giấy Hải Phòng

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Một số thông tin khác

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPACO

2.1. Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần đây

2.2. Các hoạt động của HAPACO

2.2.1. Các sản phẩm chính của HAPACO

2.2.2. Hoạt động marketing

2.2.3. Tình hình cạnh tranh thị phần

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY