Tiểu luận Phương pháp cấy tạo trầm trên cây Dó bầu

MỤC LỤCCHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 11.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 11.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TI: 21.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TI: 2CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CY DĨ BẦU 32.1. GIỚI THIỆU VỀ CY DĨ BẦU: 32.1.1. ĐẶC ĐIỂM PHN LOẠI: 42.1.2. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CY DĨ BẦU: 62.1.3. ĐẶC ĐIỂM SINH THI: 72.1.4 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THI : 102.2. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DÓ BẦU: 122.2.1. GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM: 122.2.1.1 Chọn đất làm vườn ươm cây con: 122.2.1.2 Làm đất v thiết kế líp ươm: 122.2.1.3 Xử lý đất v bĩn lĩt phn: 132.2.1.4 Gieo hạt: 132.2.1.5 Lm gin che cy con: 132.2.1.6 Tưới nước giữ ẩm sau gieo: 132.2.2. GIAI ĐOẠN VƯỜN BẦU: 142.2.2.1 Vỏ bầu: 142.2.2.2 Xử lý đất vơ bầu (Ruột bầu): 142.2.2.3 Thiết kế luống bầu: 142.2.2.4 Cấy cy con vo bầu: 142.2.2.5 Tưới nước: 152.2.2.6 Lm cỏ v bĩn thc: 152.2.2.7 Đảo bầu v thay bầu: 152.2.2.8 Phịng trừ su bệnh: 162.2.3. GIAI ĐOẠN TRỒNG QUY MƠ LỚN: 162.2.3.1. Đất trồng: 162.2.3.2. Thời vụ trồng: 162.2.3.3. Yếu tố khí hậu: 162.2.3.4. Yếu tố đất đai: 172.2.3.5. Cy Dĩ bầu bị chết do thối rễ: 182.3. TÌNH HÌNH TRỒNG V PHT TRIỂN TRONG NƯỚC: 19CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ TRẦM HƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CẤY TẠO TRẦM 213.1.ĐẶC TÍNH V CƠNG DỤNG CỦA TRẦM HƯƠNG: 213.1.1. TRẦM V SỰ TẠO TRẦM: 213.1.2. TÍNH CHẤT CỦA TRẦM HƯƠNG: 23**Thnh phần hĩa học cĩ trong trầm hương. 233.1.3. CƠNG DỤNG CỦA TRẦM HƯƠNG: 313.1.3.1. Hương liệu mỹ phẩm: 323.1.3.2. Dược Liệu: 323.1.3.3. Trong Đông Y: 323.1.3.4 Trong Ty Y: 333.1.3.5. Cc lĩnh vực khc: 333.2. TÌNH HÌNH KHAI THC V TIU THỤ: 343.2.1. TÌNH HÌNH KHAI THC TRẦM HƯƠNG TRONG TỰ NHIN. 343.2.2. NHU CẦU V THỊ TRƯỜNG TIU THỤ TRẦM HƯƠNG: 353.3. QU TRÌNH HÌNH THNH TRẦM HƯƠNG 403.3.1. SỰ HÌNH THNH TRẦM HƯƠNG TRONG TỰ NHIN: 403.3.2. KỸ THUẬT CẤY TẠO TRẦM: 403.3.2.1. Cơ sở lý luận của việc cấy tạo Trầm: 403.3.2.2.Các phương pháp cấy tạo Trầm. 413.3.2.3. Đặc điểm một số lồi nấm cĩ liên quan đến sự tạo Trầm. 423.3.3. THÍ NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM: (công ty TNHH TM&DV Tinh Đất Việt) 453.3.3.1. Khoan cây để bố trí thí nghiệm: 453.3.3.2. Kết quả quan st phản ứng của cy sau khi bố trí nghiệm: 463.3.3.3. Kết quả hình thnh Trầm hương. 473.3.4. MỘT SỐ THNH TỰU VỀ NGHIN CỨU CẤY TẠO TRẦM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC: 473.3.4.1. Trong nước. 483.3.4.2. Ngoài nước. 503.4.THCH THỨC & TRIỂN VỌNG 503.4.1. THCH THỨC: 503.4.2. TRIỂN VỌNG: 51CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ 544.1. KẾT LUẬN: 544.2.KIẾN NGHỊ: 54

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TI: 2

1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TI: 2

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CY DĨ BẦU 3

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CY DĨ BẦU: 3

2.1.1. ĐẶC ĐIỂM PHN LOẠI: 4

2.1.2. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CY DĨ BẦU: 6

2.1.3. ĐẶC ĐIỂM SINH THI: 7

2.1.4 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THI : 10

2.2. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DÓ BẦU: 12

2.2.1. GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM: 12

2.2.1.1 Chọn đất làm vườn ươm cây con: 12

2.2.1.2 Làm đất v thiết kế líp ươm: 12

2.2.1.3 Xử lý đất v bĩn lĩt phn: 13

2.2.1.4 Gieo hạt: 13

2.2.1.5 Lm gin che cy con: 13

2.2.1.6 Tưới nước giữ ẩm sau gieo: 13

2.2.2. GIAI ĐOẠN VƯỜN BẦU: 14

2.2.2.1 Vỏ bầu: 14

2.2.2.2 Xử lý đất vơ bầu (Ruột bầu): 14

2.2.2.3 Thiết kế luống bầu: 14

2.2.2.4 Cấy cy con vo bầu: 14

2.2.2.5 Tưới nước: 15

2.2.2.6 Lm cỏ v bĩn thc: 15

2.2.2.7 Đảo bầu v thay bầu: 15

2.2.2.8 Phịng trừ su bệnh: 16

2.2.3. GIAI ĐOẠN TRỒNG QUY MƠ LỚN: 16

2.2.3.1. Đất trồng: 16

2.2.3.2. Thời vụ trồng: 16

2.2.3.3. Yếu tố khí hậu: 16

2.2.3.4. Yếu tố đất đai: 17

2.2.3.5. Cy Dĩ bầu bị chết do thối rễ: 18

2.3. TÌNH HÌNH TRỒNG V PHT TRIỂN TRONG NƯỚC: 19

CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ TRẦM HƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CẤY TẠO TRẦM 21

3.1.ĐẶC TÍNH V CƠNG DỤNG CỦA TRẦM HƯƠNG: 21

3.1.1. TRẦM V SỰ TẠO TRẦM: 21

3.1.2. TÍNH CHẤT CỦA TRẦM HƯƠNG: 23

**Thnh phần hĩa học cĩ trong trầm hương. 23

3.1.3. CƠNG DỤNG CỦA TRẦM HƯƠNG: 31

3.1.3.1. Hương liệu mỹ phẩm: 32

3.1.3.2. Dược Liệu: 32

3.1.3.3. Trong Đông Y: 32

3.1.3.4 Trong Ty Y: 33

3.1.3.5. Cc lĩnh vực khc: 33

3.2. TÌNH HÌNH KHAI THC V TIU THỤ: 34

3.2.1. TÌNH HÌNH KHAI THC TRẦM HƯƠNG TRONG TỰ NHIN. 34

3.2.2. NHU CẦU V THỊ TRƯỜNG TIU THỤ TRẦM HƯƠNG: 35

3.3. QU TRÌNH HÌNH THNH TRẦM HƯƠNG 40

3.3.1. SỰ HÌNH THNH TRẦM HƯƠNG TRONG TỰ NHIN: 40

3.3.2. KỸ THUẬT CẤY TẠO TRẦM: 40

3.3.2.1. Cơ sở lý luận của việc cấy tạo Trầm: 40

3.3.2.2.Các phương pháp cấy tạo Trầm. 41

3.3.2.3. Đặc điểm một số lồi nấm cĩ liên quan đến sự tạo Trầm. 42

3.3.3. THÍ NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM: (công ty TNHH TM&DV Tinh Đất Việt) 45

3.3.3.1. Khoan cây để bố trí thí nghiệm: 45

3.3.3.2. Kết quả quan st phản ứng của cy sau khi bố trí nghiệm: 46

3.3.3.3. Kết quả hình thnh Trầm hương. 47

3.3.4. MỘT SỐ THNH TỰU VỀ NGHIN CỨU CẤY TẠO TRẦM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC: 47

3.3.4.1. Trong nước. 48

3.3.4.2. Ngoài nước. 50

3.4.THCH THỨC & TRIỂN VỌNG 50

3.4.1. THCH THỨC: 50

3.4.2. TRIỂN VỌNG: 51

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ 54

4.1. KẾT LUẬN: 54

4.2.KIẾN NGHỊ: 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY