Tiểu luận Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến. Vận dụng, phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta hiện nay

Mục lục

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Tính chất của mối liên hệ. 2

1.3. Ý nghĩa của nguyên lý 5

2. Mối liên hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái . 5

2.1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế 5

2.1.1. Đánh giá tổng quan về nền kinh tế Việt Nam qua các thời kì 5

2.1.1.1. Thời kì kinh tế bao cấp ( 1976 – 1985 ): 5

2.1.1.2. Thời kì hội nhập và mở cửa (1986 đến nay) 6

2.1.2. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng và phát triển kinh tế trong tương lai 9

2.1.2.1.Mục tiêu đề ra 9

2.1.2.2. Nhiệm vụ, giải pháp lớn của kế hoạch phát triển kinh tế trong 5 năm 2006 – 2010 9

2.2. Bảo vệ môi trường sinh thái 11

2.2.1.Thực trạng môi trường nước ta và những ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới môi trường sinh thái trong những năm gần đây 11

2.2.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với việc tăng trưởng kinh tế 17

2.2.3. Các giải pháp khắc phục 18

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY