Tiểu luận Phát triển kinh tế và môi trường sinh thái

MỤC LỤC

I. Đặt vấn đề. 2

II. Giải quyết vấn đề. 3

1.Lí luận về phát triển kinh tế và môi trường sinh thái. 3

2.Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay. 5

a. Những tác động tích cực. 5

b. Những tác động tiêu cực. 6

 Với. môi trường đất. 6

 Với. môi trường nước. 6

 Với. môi trường không khí. 7

 Rừng và độ che phủ thảm thực vật. 8

 Đa dạng sinh học. 8

 Môi trường đô thị và công nghiệp. 8

Nguyên nhân. 9

• Công nghiệp lạc hậu, yếu kém gây lãng phí và thất thoát tài nguyên. 11

• Sự gia tăng dân số và đói nghèo. 15

• Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường chưa trở thành ý thức hệ của mọi người. 17

3.Định hướng và giải pháp. 24

III. Kết luận. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY