Tiểu luận Phát triển kinh tế tri thức đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Xuất phát từ tính tích cực của của công nghệ thông tin nói riêng, kinh tế tri thức nói chung, các tổ chức và cá nhân đã hướng vào việc khai thác các sản phẩm của công nghệ tri thức. Điều đó thể hiện nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm của kinh tế tri thức. Chẳng hạn, việc nghiên cứu tìm tòi con đường cải cách nền hành chính quốc gia; việc nghiên cứu và áp dụng các phương thức và các công cụ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Cũng tương tự như vậy, người tiêu dùng nắm bắt thông tin trên thị trường và sản phẩm, thông tin hội nhập để có sự lựa chọn thông minh và tiết kiệm thời gian, quãng đường do phải lãng phí các yếu tố không cần thiết

Xuất phát từ tính tích cực của của công nghệ thông tin nói riêng, kinh tế tri thức nói chung, các tổ chức và cá nhân đã hướng vào việc khai thác các sản phẩm của công nghệ tri thức. Điều đó thể hiện nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm của kinh tế tri thức. Chẳng hạn, việc nghiên cứu tìm tòi con đường cải cách nền hành chính quốc gia; việc nghiên cứu và áp dụng các phương thức và các công cụ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Cũng tương tự như vậy, người tiêu dùng nắm bắt thông tin trên thị trường và sản phẩm, thông tin hội nhập để có sự lựa chọn thông minh và tiết kiệm thời gian, quãng đường do phải lãng phí các yếu tố không cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY