Tiểu luận Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. thực trạng và những vấn đề đặt ra

Việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất thời gian qua cũng đang bắt gạp một trở ngại không thuộc thẩm quyền giải quyết các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất. Đó là chính sách đền bù giải toả mặt bằng. Kinh nghiệm và đề xuất của đồng chí Phan Chánh Dưỡng - Tổng Giám đốc khu công nghiệp, khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, là một ví dụ minh chứng điều đó. Thời gian qua, do chưa có một hệ thống quan điểm chỉ đạo chung thống nhất, chưa có chính sách định giá thích hợp, đặc biệt là chưa phân cấp giao quyền chủ động cho từng địa phương, từng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất nên công tác đền bù giải toả mặt bằng, phát triển các khu công nghiệp gặp nhiều trở ngại.

Việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất thời gian qua cũng đang bắt gạp một trở ngại không thuộc thẩm quyền giải quyết các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất. Đó là chính sách đền bù giải toả mặt bằng. Kinh nghiệm và đề xuất của đồng chí Phan Chánh Dưỡng - Tổng Giám đốc khu công nghiệp, khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, là một ví dụ minh chứng điều đó. Thời gian qua, do chưa có một hệ thống quan điểm chỉ đạo chung thống nhất, chưa có chính sách định giá thích hợp, đặc biệt là chưa phân cấp giao quyền chủ động cho từng địa phương, từng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất nên công tác đền bù giải toả mặt bằng, phát triển các khu công nghiệp gặp nhiều trở ngại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY