Tiểu luận Phân tích khái niệm năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của cán bộ công chức

MỤC LỤC  Tên đề mục Trang I. Khái quát năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính 011. Định nghĩa Quan hệ pháp luật hành chính .01a) Khái niệm quan hệ pháp luật hành chính .01b) Ðặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính .012. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính .023. Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luậthành chính. .02II. Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính 031. Năng lực chủ thể của cán bộ công chức .032. Năng lực chủ thể của cá nhân .04III. Sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của tổ chức 041. Về nội dung .052. Về cơ sở pháp lý. 053. Về thời điểm phát sinh. 054. Về yếu tố tác động. .06IV. Kết luận. 07Tài liệu tham khảo. .08

MỤC LỤC

Tên đề mục Trang

I. Khái quát năng lực chủ thể của quan hệ

pháp luật hành chính 01

1. Định nghĩa Quan hệ pháp luật hành chính .01

a) Khái niệm quan hệ pháp luật hành chính .01

b) Ðặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính .01

2. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính .02

3. Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật

hành chính. .02

II. Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật

hành chính 03

1. Năng lực chủ thể của cán bộ công chức .03

2. Năng lực chủ thể của cá nhân .04

III. Sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá

nhân với năng lực chủ thể của tổ chức 04

1. Về nội dung .05

2. Về cơ sở pháp lý. 05

3. Về thời điểm phát sinh. 05

4. Về yếu tố tác động. .06

IV. Kết luận. 07

Tài liệu tham khảo. .08

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY