Tiểu luận Phân tích chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

Phân tích chi phí kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc giúp cho các nhà quản trị nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình quản lý và sử dụng chi phí của các đơn vị, qua đó thấy được đơn vị nào quản lý tốt và đơn vị nào quản lý chưa tốt chi phí từ đó đề ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp.Điều kiện để phân tích: Doanh nghiệp gồm nhiều đơn vị thành viên hạch toán riêng được doanh thu và chi phí cho từng đơn vị. Hoặc có thể tiến hành phân tích giữa các đơn vị độc lập nhưng giữa các đơn vị này có cùng điều kiện kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau.Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh gồm có ba chi nhánh đó là : Trần Anh - Láng, Trần Anh - Tây Sơn, Trần Anh - Long Biên, mỗi đơn vị này hạch toán riêng doanh thu và chi phí nên ta có bảng số liệu như sau:

Phân tích chi phí kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc giúp cho các nhà quản trị nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình quản lý và sử dụng chi phí của các đơn vị, qua đó thấy được đơn vị nào quản lý tốt và đơn vị nào quản lý chưa tốt chi phí từ đó đề ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp.

Điều kiện để phân tích: Doanh nghiệp gồm nhiều đơn vị thành viên hạch toán riêng được doanh thu và chi phí cho từng đơn vị. Hoặc có thể tiến hành phân tích giữa các đơn vị độc lập nhưng giữa các đơn vị này có cùng điều kiện kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau.

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh gồm có ba chi nhánh đó là : Trần Anh - Láng, Trần Anh - Tây Sơn, Trần Anh - Long Biên, mỗi đơn vị này hạch toán riêng doanh thu và chi phí nên ta có bảng số liệu như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY