Tiểu luận Phân tích bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại - tư bản độc quyền

Trước đây, tư liệu sản xuất thuộc về nhà tư bản. Chuyển sang giai đoạn mới này, hình thức sở hữu của chủ nghĩa tư bản đã có bước biến đổi hết sức to lớn đó là hình thức sở hữu đa dạng nghĩa là có nhiều chủ thể cùng sở hữu tư liệu sản xuất trong một doanh nghiệp cổ phần với những tỷ lệ khác nhau trong đó có cả các nhà tư bản lớn, nhỏ và kể cả người lao động. Ví dụ, ở Thuỵ Điển 21% dân cư có cổ phần trong các doanh nghiệp, ở Mỹ khoảng 35-40 triệu người là cổ đông. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng sở hữu của các nhà tư bản vẫn giữ vị trí trọng yếu, còn sở hữu cổ phiếu của người lao động chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ không đáng kể và được chủ nghĩa tư bản sử dụng như một công cụ trong quản lý để thu hút sự quan tâm của người lao động vào quá trình sản xuất.

Trước đây, tư liệu sản xuất thuộc về nhà tư bản. Chuyển sang giai đoạn mới này, hình thức sở hữu của chủ nghĩa tư bản đã có bước biến đổi hết sức to lớn đó là hình thức sở hữu đa dạng nghĩa là có nhiều chủ thể cùng sở hữu tư liệu sản xuất trong một doanh nghiệp cổ phần với những tỷ lệ khác nhau trong đó có cả các nhà tư bản lớn, nhỏ và kể cả người lao động. Ví dụ, ở Thuỵ Điển 21% dân cư có cổ phần trong các doanh nghiệp, ở Mỹ khoảng 35-40 triệu người là cổ đông. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng sở hữu của các nhà tư bản vẫn giữ vị trí trọng yếu, còn sở hữu cổ phiếu của người lao động chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ không đáng kể và được chủ nghĩa tư bản sử dụng như một công cụ trong quản lý để thu hút sự quan tâm của người lao động vào quá trình sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY