Tiểu luận Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc ( 1993 ) CNH là một quá trình phát triển kinh tế quan trọng quá trình này nguồn của cải quốc dân được động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành trong nước với kinh tế hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là có một bộ phận luôn luôn thay đổi để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng có khả năng đảm bảo cho nêề kinh tế phát triển với nhịp độ cao bảo đảm đạt tới sự tiến bộ kinh tế xã hội.CNH – HĐH luôn là điều kiện tiền đề của nhịp điệu nhanh chóng của quá trình phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để gia tăng đầu tư một cách có hệ thống. Ngược lại, đầu tư gia tăng sẽ thúc đẩy cơ cấu nhiều ngành với kĩ thuật ngày càng hiện đại.

Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc ( 1993 ) CNH là một quá trình phát triển kinh tế quan trọng quá trình này nguồn của cải quốc dân được động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành trong nước với kinh tế hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là có một bộ phận luôn luôn thay đổi để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng có khả năng đảm bảo cho nêề kinh tế phát triển với nhịp độ cao bảo đảm đạt tới sự tiến bộ kinh tế xã hội.

CNH – HĐH luôn là điều kiện tiền đề của nhịp điệu nhanh chóng của quá trình phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để gia tăng đầu tư một cách có hệ thống. Ngược lại, đầu tư gia tăng sẽ thúc đẩy cơ cấu nhiều ngành với kĩ thuật ngày càng hiện đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY